Doorlopende annuleringsverzekering vanaf € 5,65 per maand (2023)

Met de doorlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je voordelig het hele jaar door verzekerd tegen annuleringskosten.

Je kunt bij Allianz Global Assistance een doorlopende reisverzekering afsluiten met een doorlopende annuleringsverzekering, dat kan hier: Doorlopende reis- en annuleringsverzekering»

Ben je specifiek op zoek naar alleen een doorlopende annuleringsverzekering (zonder reisverzekering) lees dan verder.

Voordelen doorlopende annuleringsverzekering

Eén van de voordelen is dat je het gehele jaar verzekerd bent tegen annuleringskosten. Reizigers vergeten nog wel eens om een annuleringsverzekering af te sluiten, vooral als de reis op het laatst geboekt wordt, de lastminute vakantie. Een regel is, dat een annuleringsverzekering binnen zeven dagen na boeking van de reis afgesloten moet worden. Met een doorlopende annuleringsverzekering hoef je hier niet iedere keer aan te denken. Bovendien ben je ook verzekerd tegen de annuleringskosten als je bijvoorbeeld een weekendje weg gaat.

Wanneer is een doorlopende annuleringsverzekering goedkoper?

Bij het boeken van een reis kun je tegen een opslag van een gering percentage direct een annuleringsverzekering afsluiten. Maar meestal is een doorlopende annuleringsverzekering voordeliger. Bijvoorbeeld als je met meerdere gezinsleden op vakantie gaat. Vaak is een doorlopende annuleringsverzekering al voordeliger voor de volgende gezinssamenstelling met een totale reissom:

 • Een persoon met een reissom boven de € 1.000,- per jaar.
 • Een persoon met partner met een gezamenlijke reissom boven de € 1.750,- per jaar.
 • Een persoon met kinderen met een gezamenlijke reissom boven de € 1.750,- per jaar.
 • Een persoon met partner en kinderen met een gezamenlijke reissom boven de € 2.100,- per jaar.

Premie doorlopende annuleringsverzekering

De premie voor een doorlopende annuleringsverzekering is erg gunstig.

 • De premie voor een hoofdverzekerde bedraagt € 5,70 per maand.
 • De premie voor een hoofdverzekerde + partner bedraagt € 9,70 per maand.
 • De premie voor een hoofdverzekerde + kind(eren) bedraagt € 9,70per maand.
 • De premie voor een hoofdverzekerde + partner + kind(eren) bedraagt € 11,50 per maand.

Doorlopende annuleringsverzekering afsluiten

Met de doorlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je voordelig het hele jaar door verzekerd tegen annuleringskosten.

(Video) #TravelInsurance Travel Insurance Cancel For Any Reason: What You Need To Know

Het afsluiten van een doorlopende annuleringsverzekering gaat eenvoudig en snel. Je hebt dezelfde dag de polis nog in huis.

Stap 1. Neem contact met ons op: 055 540 04 08 of stuur een e-mail:info@reisverzekering-direct.nl
Stap 2. Wij sturen je per e-mail een aanvraagformulier toe.Je stuurt het aanvraagformulier per e-mail retour.
Stap 3. Wij maken de polis op, deze ontvang je dezelfde dag via de e-mail.

Allianz GlobalAssistance is de grootste reisverzekeraar ter wereld. Hét vertrouwde adres voor de beste doorlopende annuleringsverzekering!

Ziekte/overlijden van een familielid

De meest voorkomende reden om een reis te annuleren is ernstige ziekte/overlijden van een familielid. Dan kan een familielid zijn in de eerst, tweede of derde graad. Voor de duidelijkheid sommen wij nog even de bloedverwantschap op zoals die worden gehanteerd:

 • Familie in de eerste graad zijn: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.
 • Familie in de tweede graad zijn: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.
 • Familie in de derde graad zijn: ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Het is goed te weten dat bij zowel de kortlopende- als de doorlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ook de familie in de derde graad onder de dekking valt.

Last-minute boeking en annuleringsverzekering

Vakantiegangers die een last minute boeken, denken dat de kans klein is dat er iets gebeurt kort voor vertrek waardoor ze moeten annuleren. Maar je sluit een doorlopende annuleringsverzekering niet alleen af voor gebeurtenissen voor je vertrekt. Ook als je tijdens je reis moet annuleren en onverwachts naar huis moet, worden je ongebruikte dagen van de vakantie vergoed.

Niet gebruikte reisdagen

Met een doorlopende annuleringsverzekering vanAllianz GlobalAssistance worden de resterende dagen, bij het vroegtijdig afbreken van je reis, vergoed. Bijvoorbeeld wanneer je eerder naar huis moet, vanwege ernstige ziekte van jezelf of een familielid.

(Video) If you cancel your insurance will get you a refund?

Recht op vergoeding bij vertraging

Als je tenminste 8 uur vertraging hebt vanuit Nederland, heb je met een doorlopende annuleringsverzekering recht op een vergoeding. Het volgende wordt vergoed door de reisverzekeraar:

 • Vertraging 8 – 20 uur: één dag vergoed.
 • Vertraging 20 – 32 uur: twee dagen vergoed.
 • Vertraging meer dan 32 uur: drie dagen vergoed.

Doorlopende annuleringsverzekering: verzekerd tot een maximum bedrag

Allianz Global Assistance biedt op de doorlopende annuleringsverzekering een standaarddekking van € 1.500,- per persoon per reis met een maximum van € 7.500 per polis per jaar. Is de reissom hoger? Dan is het verstandig het verzekerd bedrag te verhogen tot € 3.000,- per persoon per reis (maximaal € 15.000 per polis per jaar). Moet je onverwachts de reis afbreken? Dan worden de kosten voor de niet gebruikte dagen vergoed.

Dekking doorlopende annuleringsverzekering Allianz Global Assistance

Bij het annuleren van reizen die geboekt zijn binnen de geldigheidsduur van de verzekering vergoedt Allianz Global Assistance:

 • de annuleringskosten;
 • de kosten van het overboeken van de reis, waardoor totale annulering niet nodig is;
 • de extra kosten door verhoging van de oorspronkelijke reissom bij gedeeltelijke annulering.

Is het openbaar vervoer vertraagd waarmee je een reis maakt van meer dan drie dagen? Dan krijg je een vergoeding van:

 • een dag bij een vertraging van 8 tot 20 uur;
 • twee dagen bij een vertraging van 20 tot 32 uur;
 • drie dagen bij een vertraging van 32 uur of meer.

Bij het afbreken van de reis:

 • Vergoedt Allianz Global Assistance het aantal niet-gebruikte vakantiedagen.

Bij ziekenhuisopname:

 • Vergoedt Allianz Global Assistance het aantal vakantiedagen die in verhouding staat met het aantal vakantiedagen dat je niet gebruikt. Dit geldt vanaf acht uur opname in het ziekenhuis.

Je krijgt een vergoeding als je de reis annuleert of afbreekt in de volgende gevallen:

(Video) Insurace360 | What Happens When Your Auto Insurance Is Cancelled

 • Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van jezelf of een medeverzekerde.
 • Overlijden, ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval van een familielid in de eerste of tweede graad.
 • Ziekte of een ongeval van een familielid in de eerste graad. Hierbij moet gelden dat alleen jij het familielid kan verzorgen (zorgplicht).
 • Als een niet-meereizend gezinslid plotseling een medisch noodzakelijke operatie moet ondergaan. Stond dit gezinslid al op de wachtlijst voor deze operatie? Dan geldt de dekking niet.
 • Een operatie van een verzekerde in verband met transplantatie van een donororgaan.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de mensen bij wie je in het buitenland zou verblijven.
 • Jouw eigendom of dat van jouw werkgever is zo beschadigd dat je aanwezigheid noodzakelijk is. Bijvoorbeeld schade aan: onroerend goed, inventaris, inboedel of handelswaar.
 • Het geboekte verblijf is door schade niet meer bewoonbaar.

In de volgende situaties ben je wel verzekerd voor annulering, maar niet voor het afbreken van de reis:

 • Als je inentingen of medicijnen niet mag (mee)nemen die voor de reis verplicht zijn. Dit moet dan zijn om medische redenen.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van jouw hond, kat of paard Dit moet plaatsvinden binnen zeven dagen voor hetbegin van de reis.
 • Medisch vastgestelde noodzaak in verband met je zwangerschap.
 • Onvrijwillige werkloosheid na een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Het particuliere vervoermiddel waarmee de reis zou worden gemaakt, kan niet gerepareerd worden voor het begin van de reis.
 • Je gaat weer voor minimaal twintig uur per week in loondienst, nadat je werkloos was en een uitkering kreeg.
 • Je bent een schoolverlater en gaat in loondienst voor minimaal twintig uur per week.
 • Een herexamen van een meerjarige opleiding is verplicht en kan niet worden uitgesteld.
 • Je krijgt dertig dagen voor de reis of tijdens de reis een huurwoning.
 • Als binnen vier weken na annulering een echtscheidingsprocedure of ontbinding van de notariële samenlevingsovereenkomst in gang wordt gezet.
 • Je krijgt onverwacht niet het visum dat je nodig hebt voor de reis. Dit is niet verzekerd als je het visum te laat hebt aangevraagd.
 • Diefstal, verlies of vermissing van de reisdocumenten die nodig zijn voor de reis.

Je bent verzekerd voor vertraagd vertrek als:

 • het openbaar vervoer waarmee je de reis maakt te laat vertrekt. Daardoor kom je veel later op de bestemming aan dan op het vervoersdocument staat.

Terreuraanslagen & Natuurrampen

Met de dekking Terreuraanslagen en natuurrampen ben je verzekerd voor het omboeken of annuleren van je reis, wanneer je niet meer naar de oorspronkelijk geboekte bestemming kan reizen door een situatie. De dekking is geldig als jouw reis binnen 30 dagen plaatsvindt vanaf een gebeurtenis die binnen deze dekking valt.

Zaakwaarnemer of extra persoon

Op het polisblad staat wie jouw zaakwaarnemer of extra persoon is. Kan deze niet waarnemen door overlijden, ernstige ziekte of ongeval van hemzelf of zijn familielid in de eerste of tweede graad? Dan is dit verzekerd. Let op: dit is alleen het geval, als de zaakwaarnemer of extra persoon op het polisblad staat.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag staat op het polisblad. Er zijn twee mogelijke maximale vergoedingen: schade

 • € 1.500,- per persoon, per reis en € 7.500,- per polis, per jaar voor alle verzekerden samen.
 • € 3.000,- per persoon, per reis en € 15.000,- per polis, per jaar voor alle verzekerden samen.

Niet verzekerd is:

 • Als je al kon verwachten dat je de reis moest annuleren, afbreken of onderbreken toen je boekte.
 • Als de kosten zijn gedekt door een andere voorziening of verzekering.
 • Als je de reis niet kunt aantonen met een boeking en/of reservering.
 • Als je alleen vervoer hebt geboekt zonder accommodatie, dan is er geen vergoeding voor vertraagd vertrek.
 • Als de vertraging ontstaat tijdens een rondreis, dan is er geen vergoeding voor vertraagd vertrek.

Bijzonderheden

Je bent ook voor annulering verzekerd, als een reisgenoot de reis moet annuleren en de:

 • reisgenoot op jouw boekings- of reserveringsformulier genoemd staat;
 • reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor deze reis heeft afgesloten;
 • oorzaak van de annulering verzekerd is.

Deze dekking is per reis beperkt tot drie meereizende gezinnen of zes reisgenoten. Breek je de reis af? Dan is deze dekking beperkt tot één reisgenoot.

Samengestelde reis

Staat er ‘Samengestelde reis’ op het polisblad? Dan ben je hiervoor verzekerd. Een samengestelde reis bestaat uit afzonderlijk van elkaar geboekte onderdelen, zoals een vlucht, hotel en huurauto. Deze reizen kun je zelf boeken of je kunt hiervoor bij een reisbureau terecht. De dekking geeft recht op vergoeding bij uitval van een onderdeel van de samengestelde reis. Het biedt een vergoeding voor gemaakte kosten om de reis in aangepaste vorm voort te zetten of te annuleren. De dekking is niet van toepassing op reizen die door of bij een reisorganisator zijn geboekt. Bij het annuleren van de samengestelde reis vergoedt Allianz Global Assistance:

 • de annuleringskosten van de niet gebruikte onderdelen van de reis;
 • Als je niet annuleert, maar wel extra kosten maakt om de reis in aangepaste vorm alsnog te kunnen maken, vergoeden we:
  • de noodzakelijke extra verblijfkosten (logies en maaltijden) voor maximaal vijf dagen tot € 75,- per persoon per dag;
  • de noodzakelijke extra reiskosten tot € 500,- per persoon;
  • de annuleringskosten van gemist vervoer en overige onderdelen van de reis tot € 500,- per persoon.

Afzonderlijk van elkaar geboekte onderdelen van een reis (de samengestelde reis). Je krijgt de vergoeding als de oorzaak van annulering of aanpassing van de reis het gevolg is van:

 • natuurgeweld (aardbeving, aardverschuiving, brand, cycloon, storm, orkaan, insneeuwing, mist, tsunami of vulkaanuitbarsting);
 • terrorisme;
 • binnenlandse onlusten of oproer in het land van bestemming;
 • stukgaan van het geboekte vervoer waardoor de reis niet mogelijk is;
 • een plotselinge, onaangekondigde staking.

Waarom Allianz Global Assistance?

Dit zijn de voordelen:

 • Grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld.
 • 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
 • Eigen alarmcentrales in 34 landen wereldwijd.
 • Professionele hulp in de Nederlandse taal.
 • Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen ter plaatse.
 • Snelle en eerlijke schadebehandeling.
 • Al twee keer gekozen tot Beste Reisverzekeraar van Nederland.

Altijd, waar je ook bent. Je kunt op Allianz Global Assistance vertrouwen.

Vragen?

Vragen over de doorlopende annuleringsverzekering? Stuur een e-mail naar:info@reisverzekering-direct.nl of bel 055-540 04 08 (09.00 – 12.00 uur).

FAQs

Doorlopende annuleringsverzekering vanaf € 5,65 per maand? ›

Met de doorlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je voordelig het hele jaar door verzekerd tegen annuleringskosten. Ben je specifiek op zoek naar alleen een doorlopende annuleringsverzekering (zonder reisverzekering) lees dan verder.

Hoeveel kost een doorlopende annuleringsverzekering? ›

De doorlopende annuleringsverzekering geldt voor al uw vakanties, stedentrips en weekendjes weg, het hele jaar door. U sluit de verzekering al af vanaf € 3,86 per maand.

Wat is de beste doorlopende reis en annuleringsverzekering? ›

ANWB Compleet en Unigarant Uitgebreid komen als Beste uit de Test. Unigarant is onderdeel van ANWB. De reisverzekeringen hebben dezelfde voorwaarden en dus ook hetzelfde testoordeel.

Hoeveel kost reis en annuleringsverzekering? ›

Wat een annuleringsverzekering kost, hangt af van de totale kosten van je reis. De premie van een annuleringsverzekering is meestal tussen de 5 en 6 procent van de totale reissom. Daar komen ook nog poliskosten en assurantiebelasting bij.

Wat kost een kortlopende reis en annuleringsverzekering? ›

Wat kost de kortlopende reis- en annuleringsverzekering met bagagedekking?
Premie kortlopende reisverzekeringPremie per dag
Basispremie Wereld excl. Canada/VS:€ 2,30
Basispremie Wereld incl. Canada/VS:€ 2,95
Dekking reisongevallen:€ 0,10
Dekking geld en reischeques:€ 0,55
6 more rows
Nov 17, 2021

Wat is de goedkoopste doorlopende annuleringsverzekering? ›

Zowel de ANWB Doorlopende Reisverzekering en de ANWB Kortlopende Reisverzekering zijn scherp geprijsd. Je hebt al een Doorlopende Reisverzekering vanaf ongeveer € 1,50 per persoon per maand.

Is het verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten? ›

Een annuleringsverzekering is een verstandige keuze als je op reis gaat. Zo ben je verzekerd voor onverwachte kosten en risico's als jij je reis moet annuleren. Er kunnen immers allerlei redenen zijn waardoor je je reis moet annuleren, zoals ziekte, ongeluk of familieomstandigheden.

Wat kost een gemiddelde doorlopende reisverzekering? ›

Voor een doorlopende reisverzekering wordt gemiddeld €4,76 per persoon per maand betaald, op jaarbasis is dat €57,12. En dat is bijna 2,5 keer zo veel als de goedkoopste reisverzekering.

Is doorlopende reisverzekering Maandelijks opzegbaar? ›

Een doorlopende reisverzekering sluit je af voor één jaar. Daarna is de verzekering dagelijks opzegbaar. Na het opzeggen wordt de verzekering na een maand stopgezet. Meerjarige contracten voor een reisverzekeringen komen bijna niet voor.

Wat is het verschil tussen een doorlopende reisverzekering en een annuleringsverzekering? ›

Een annuleringsverzekering biedt dekking tegen dingen die fout kunnen gaan vóór de reis, en een reisverzekering beschermt je tijdens de reis. Als je allebei de verzekeringen afsluit ben je het best beschermd, maar dit kost je uiteraard wat meer aan premie.

Hoe werkt een doorlopende annuleringsverzekering? ›

Wat is een doorlopende annuleringsverzekering? Met een doorlopende annuleringsverzekering ben je het hele jaar verzekerd tegen de annuleringskosten als je reis niet doorgaat of afgebroken moet worden. Ook weekendjes weg in Nederland zijn bij de ANWB verzekerd evenals concert- en theaterkaarten.

Kan je altijd annuleren Met een annuleringsverzekering? ›

Je geboekte vakantie annuleren kan in principe altijd. Wel betaal je dan annuleringskosten. Je annuleringsverzekering vergoedt (een deel van) deze kosten als je een geldige reden hebt om je vakantie te annuleren.

Is een doorlopende reisverzekering goedkoper? ›

In het algemeen geldt: gezinnen die per jaar 3 weken of langer op vakantie gaan, zijn goedkoper uit met een doorlopende reisverzekering. Voor alleenstaanden is het vanaf 4 weken voordeliger. Het voordeel van een doorlopende reisverzekering is ook dat je er niet meer naar om hoeft te kijken.

Kun je een reis annuleren zonder annuleringsverzekering? ›

Een reis boeken bij een reisorganisatie, via de telefoon of internet, is altijd definitief. Er is geen wettelijke bedenktijd van 14 dagen zoals geregeld in de 'Wet Koop op Afstand'. Heb je een reis geboekt en wil je daar van af, dan kan je niet zo maar kosteloos annuleren.

Kan je een reisverzekering voor 1 maand afsluiten? ›

Een kortlopende reisverzekering kost je per vakantie al snel een paar tientjes, terwijl een doorlopende reisverzekering maar een paar euro per maand kost. Daarnaast betaal je voor een kortlopende reisverzekering elke keer opnieuw poliskosten. Bij een doorlopende reisverzekering betaal je de poliskosten maar één keer.

Wat is een kortlopende annuleringsverzekering? ›

Met de kortlopende annuleringsverzekering ben je voor één vakantie verzekerd wanneer je onverhoopt je reis moet afzeggen of afbreken. Bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of overlijden van een familielid of een verzekerde.

Wat is de beste annuleringsverzekering? ›

De annuleringsverzekering van Europeesche is als beste uit de test gekomen bij Consumentenbond in 2019.

Wat valt er onder een doorlopende reisverzekering ANWB? ›

Je kunt de volgende aanvullende dekkingen afsluiten op de basisdekking van je doorlopende reisverzekering: bagage, medische kosten, wintersport & bijzondere sporten, reisongevallen, ANWB Autohulp, vervangend vervoer en verblijf, reisrechtsbijstand en annulering. Je kiest zelf welke dekkingen je wilt afsluiten.

Hoe snel moet je annuleringsverzekering afsluiten? ›

Een annuleringsverzekering kun je het beste afsluiten voor of kort na het boeken van je vakantie. Ben je dit vergeten en sluit je de annuleringsverzekering af na het boeken van je reis? Kijk dan goed naar de voorwaarden. Deze verschillen namelijk per verzekeraar.

Hoe lang kun je annuleringsverzekering afsluiten? ›

Sluit een kortlopende annuleringsverzekering altijd voor of maximaal 7 dagen na het boeken van je reis af. Sluit je de kortlopende annuleringsverzekering later af, dan is annulering die het gevolg is van bestaande kwalen niet verzekerd.

Wat is een geldige reden om een reis te annuleren? ›

Een ongeval, ziekte, medisch noodzakelijke behandeling of overlijden van een verzekerde, een familielid in de 1e en 2e graad, een huisgenoot of de persoon bij wie je zou verblijven tijdens je vakantie. Overlijden van een familielid in de 3e graad. Overlijden van een dierbare tijdens de reis. Bijvoorbeeld een vriend.

Welke reisverzekering voor Amerika? ›

Ga je op reis naar Amerika? Dan is een reisverzekering met dekking voor medische kosten aan te bevelen. Een reisverzekering dekt bijvoorbeeld de extra kosten die je tijdens jouw reis naar Amerika moet maken vanwege een onverwachte, gedekte gebeurtenis.

Wat kost een doorlopende reisverzekering voor Europa? ›

Voor een alleenstaande onder de 27 jaar kost de basisdekking van de doorlopende reisverzekering slechts €1,76 per maand. Als je ouder bent dan 27 jaar, betaal je slechts €1,95 per maand voor dezelfde basisdekking voor Europa. Een gezin met kinderen kan al vanaf €4,39 per maand een doorlopende reisverzekering afsluiten.

Wat is de looptijd van een doorlopende verzekering? ›

De looptijd is de periode waarin het contract met een verzekeraar van kracht is. Bij een fietsverzekering kan dit bijvoorbeeld één jaar zijn. Een doorlopende reisverzekering heeft een looptijd voor een onbepaalde tijd. Wanneer je deze niet opzegt, vindt er een automatische verlenging plaats.

Wat kost een reisverzekering voor 1 maand? ›

De basis doorlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance kost slechts € 1,76 per maand als je jonger bent dan 27 jaar. Ben je ouder dan heb je al een doorlopende reisverzekering met basisdekking voor Europa vanaf € 1,95 per maand.

Wat kost een doorlopende reisverzekering bij Allianz? ›

Je kunt hier een uitgebreide doorlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten v.a. slechts € 1,76 per maand (Budget variant). Je bent dan het hele jaar door uitstekend verzekerd (tot 180 dagen aaneengesloten) voor al je reizen in Europa (SOS-hulpverlening, bagage en rechtsbijstand).

Wat is er verzekerd bij een doorlopende reisverzekering? ›

Met een doorlopende reisverzekering ben je verzekerd voor onverwachte kosten op vakantie. Zoals een ziekenhuisopname, hulp bij een ongeval of overlijden. Met aanvullende dekkingen kies je zelf wat je wel en niet wilt verzekeren.

Wat zijn de annuleringskosten? ›

U mag de pakketreis altijd opzeggen. De reisaanbieder moet daaraan meewerken, maar hij mag wel kosten in rekening brengen. Hoe later u annuleert, hoe hoger de kosten. Deze kosten noemen we annuleringskosten.

Wat zijn de voorwaarden van een annuleringsverzekering? ›

Een annuleringsverzekering dekt (een deel van) de kosten als je reis niet doorgaat of deze voortijdig beëindigt door ernstige, onvoorziene omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van een naaste, of een ongeval of ziekte bij jezelf of een familielid.

Wat is het voordeel van een annuleringsverzekering? ›

De annuleringsverzekering vergoedt de kosten als je reis onverwacht niet doorgaat, of als je je reis moet afbreken.

Wat is een dubbel zeker annuleringsverzekering? ›

Met de annuleringsdekking Dubbel Zeker speel je helemaal op safe. Moet je eerder huiswaarts, dan krijg je de volledige reissom terug, tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot de voorlaatste dag van de vakantie. Met de Basis-dekking krijg je een vergoeding voor de niet gebruikte vakantiedagen.

Hoe lang van te voren reis annuleren? ›

Ja, je hebt, volgens de ANVR reisvoorwaarden het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen, tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”.

Kan ik mijn reis annuleren als ik Corona heb? ›

Moet u deze vakantie annuleren door coronamaatregelen? Bijvoorbeeld omdat u klachten heeft die passen bij corona? Dan krijgt u het advies om in overleg met de verhuurder tot een oplossing te komen. De overheid biedt geen annuleringsregeling.

Hoelang minimaal doorlopende reisverzekering? ›

Verschillen doorlopende en kortlopende reisverzekering in looptijd. Als je kiest voor een ANWB Doorlopende Reisverzekering dan sluit je die voor minstens één jaar af. Gedurende de looptijd ben je verzekerd voor alle reizen en stedentrips die je maakt, in zowel binnen- als buitenland.

Is reisverzekering verstandig? ›

Een reisverzekering is niet verplicht, maar wel verstandig. De kosten voor een ziekenhuisopname, rechtelijke bijstand, schade of diefstal kunnen enorm oplopen. Daarnaast biedt een verzekering ook hulp bij vervelende situaties.

Kun je een doorlopende reisverzekering aanpassen? ›

Het wijzigen van je reisverzekering is geen geldige reden om de verzekering op te mogen zeggen. Zit je in het eerste contractjaar en wil je een dekking toevoegen? Dan is dat vaak mogelijk. De dekking van je doorlopende reisverzekering verlagen kan bij de meeste verzekeraars niet in het eerste contractjaar.

Hoe lang na boeken reis annuleringsverzekering? ›

Na het boeken van je vakantie kun je een annuleringsverzekering afsluiten. Bij de meeste reisverzekeraars moet dat binnen 7 dagen. Doe je dit niet op tijd en moet de vakantie geannuleerd worden omdat je bijvoorbeeld ziek bent? Dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Is reisverzekering ook annuleringsverzekering? ›

Kortweg zou je kunnen zeggen dat een annuleringsverzekering bedoeld is tegen financiële schade voor je op reis gaat en een reisverzekering bestemd is voor schade tijdens het reizen. In ieder geval zijn beide verzekeringen bedoeld om jou te beschermen tegen eventuele financiële risico's.

Wat kost het om een vlucht te annuleren? ›

2. Kosten annuleren vliegticket. Als je je vlucht annuleert, betaal je in veel gevallen annuleringskosten die kunnen oplopen tot de volledige ticketprijs. Bij het boeken van een los vliegticket kun je meestal, binnen zeven dagen, een ticket annuleringsverzekering afsluiten.

Wat kost een doorlopende reisverzekering per jaar? ›

Kosten doorlopende reisverzekering
Maandpremies doorlopende reisverzekering Allianz (Europadekking en maximaal 60 dagen aaneengesloten reisduur)
Leeftijd< 27 jaar> 27 jaar
Budget€ 1,76€ 1,95
inclusief: - SOS hulpverlening - Bagage (€ 1.500,-) - Rechtsbijstand
Uitgebreid€ 3,67€ 4,08
8 more rows
Jun 27, 2022

Wat valt onder doorlopende annuleringsverzekering? ›

Wat is een doorlopende annuleringsverzekering? Met een doorlopende annuleringsverzekering ben je het hele jaar verzekerd tegen de annuleringskosten als je reis niet doorgaat of afgebroken moet worden. Ook weekendjes weg in Nederland zijn bij de ANWB verzekerd evenals concert- en theaterkaarten.

Wat is het verschil tussen een kortlopende en doorlopende reisverzekering? ›

Een kortlopende reisverzekering sluit je af voor de duur van een reis. Per reis kun je de afweging maken om wel of niet een reisverzekering af te sluiten. En welke dekking nodig is. Een doorlopende reisverzekering dekt alle reizen het hele jaar door.

Wat is een basis annuleringsverzekering? ›

Een annuleringsverzekering biedt een vergoeding als je onverwacht vooraf of tijdens je vakantie moet annuleren. Het deel van de reis dat je hebt misgelopen, wordt vergoed. Bijvoorbeeld bij overlijden van een familielid, een scheiding of werkloosheid.

Waarom wel of geen annuleringsverzekering? ›

Is een annuleringsverzekering echt nodig? Nee, op zich niet. Als je het niet erg vindt als het betaalde geld misschien gewoon weg is als je de reis af moet zeggen, hoef je geen annuleringsverzekering af te sluiten. Je weet precies wat de maximale schade is en of je dat financieel kunt verdragen.

Hoe snel moet je een annuleringsverzekering afsluiten? ›

Een annuleringsverzekering kun je het beste afsluiten voor of kort na het boeken van je vakantie. Ben je dit vergeten en sluit je de annuleringsverzekering af na het boeken van je reis? Kijk dan goed naar de voorwaarden. Deze verschillen namelijk per verzekeraar.

Hoe lang mag ik weg met een doorlopende reisverzekering? ›

Ja, met een doorlopende reisverzekering ben je voor de periode van maximaal één jaar verzekerd voor schade en diefstal op reis binnen het gekozen dekkingsgebied. Je kunt per keer maximaal 60 dagen achtereen op reis. Na één jaar kun je de verzekering verlengen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe lang moet je een doorlopende reisverzekering afsluiten? ›

Als je bijvoorbeeld 1 keer per jaar een weekendje weg gaat of op een korte vakantie gaat, dan kun je voor die trip een kortlopende reisverzekering afsluiten. Als je vaker in het jaar een weekend weg gaat, of als je langer dan 20 dagen op vakantie gaat, dan is een doorlopende reisverzekering de beste keuze.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 12/03/2023

Views: 5898

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.